همه دسته بندی ها

رسانه

صفحه اصلی> رسانه > رسانه

چاپ صفحه

سپتامبر 17.2023

چاپ صفحه

بهترین کیفیت و بهترین قیمت!!!

در چاپ پارچه، چاپ روی صفحه هنوز بهترین کیفیت است و چندین مزیت دارد!

ثبات رنگ از چاپ روی صفحه بهتر از چاپ دیجیتال است!

درخشندگی رنگ از چاپ روی صفحه بهتر از چاپ دیجیتال است!

نفوذ در پشت از چاپ روی صفحه نمایش بهتر از چاپ دیجیتال است!

قیمت در چاپ روی صفحه از تعداد 20 قطعه در حال حاضر ارزان تر است!

رنگ ها 100٪ بر پایه آب و 100٪ بیولوژیکی هستند! (اسید لیمو است، خمیر آلژینات / علف دریایی است، ...)

رهبر بازار جهانی در تولید پرچم و بنر شما را به اشتراک گذاری مزیت ها دعوت می کند.

قبل پست هیچ پست بعدی کاتالوگ جدید